Σύνδεσμος Ελληνικών Μεταφορικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Πετρελαιοειδών
Λεωφ. Δημοκρατιας 72, Ασπροπυργος / 210 5582585

Τι κάνουμε

Home / Τι κάνουμε

Γιατί ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ;

 

 • Γιατί θέλουμε να αναδείξουμε την επιχείρηση και όχι το φορτηγό
 • Να αναδείξουμε τα κοινά θέματα μέσα από διάλογο και διαδικασίες και όχι από φωνές και καταγγελίες.
 • Γιατί πλέον ο στείρος συνδικαλισμός της επιμονής χωρίς αξιόλογα επιχειρήματα πέρασε στην Ιστορία.
 • Γιατί ο νέος νόμος των μεταφορών μας αναφέρει ως μεταφορικές επιχειρήσεις.
 • Γιατί η εικόνα μας στην Κοινωνία πρέπει να αλλάξει
 • Γιατί Σύνδεσμος σημαίνει και Ένωση – Συνοχή – Ομάδα – Σύνδεση

 

Κύρια θέματα προς προώθηση

 

 • Φορολογικό – Ασφαλιστικό
 • Μεικτό βάρος 44 ΜΤ
 • Ένταξη χρηματοδοτήσεων στο ΕΣΠΑ/ΣΕΣ
 • Οδική ασφάλεια
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Πλήρη φορτία – επιστροφές
 • Εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα – φυσικό αέριο)
 • Ηλεκτρικά οχήματα
 • Συμμετοχή στη προσπάθεια για την καταπολέμηση της Λαθρεμπορίας